POLITYKA PRYWATNOŚCI

A n D, jako właściciel strony internetowej www.ziarnodoziarna.pl dba o ochronę prywatności użytkowników oraz bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do wycofania jej w każdym momencie.

Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.ziarnodoziarna.pl udostępnione w procesie rejestracji i zakupów przetwarzane są przez A n D wyłącznie w celach realizacji ww usługi.

Administratorem danych osobowych jest A n D z siedzibą w Warszawie 03-708, ul. ks. I. Kłopotowskiego 23/25, NIP 6641466451, REGON 367517470.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez A n D należy pisać  na adres e-mail biuro@ziarnodoziarna.pl lub korespondencją tradycyjną.

Informujemy również, że przysługuje Państwu możliwość wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych realizowane jest wyłącznie na podstawie umowy zawartej z firmą świadczącą dla A n D usługi w zakresie:

- obsługi hostingu strony www.ziarnodoziarna.pl tj. home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8522103252, REGON: 811158242, kapitał zakładowy w kwocie: 1 233 400,00 PLN opłacony w całości,

- obsługi płatności tj.

  1. eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-043 Warszawa), przy ulicy Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30.259.488,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040,
  2. PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN,
  3. mBank S.A.1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego na dzień 01.01.2017 r. wynosi 169.120.508 zł. zwany dalej Bankiem.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A n D nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez A n D dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

A n D w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedstawia poniżej informacje, na temat stosowania plików cookies. A n D na stronie internetowej www.ziarnodoziarna.pl stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych zapisywanych i przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Szczegółowy opis dotyczący wykorzystania mechanizmu cookies na stronie znajduje się pod adresem  

https://ziarnodoziarna.pl/pl/i/COOKIES/12

Strona internetowa zwiera odnośniki i linki do innych stron www. A n D nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony www.ziarnodoziarna.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@ziarnodoziarna.pl. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, właściwe modyfikacje powyższych zasad zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ziarnodoziarna.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl